Το σύγχρονο υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας και η διαχείρισή του

D. Koutsoyiannis, The modern Athens water resource system and its management, doi:10.13140/RG.2.2.22281.44643, Department of Water Resources, Hydraulic and Maritime Engineering – National Technical University of Athens, Athens, 2002.

[Το σύγχρονο υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας και η διαχείρισή του]

[doc_id=535]

[Αγγλικά]

Περιγράφονται συνοπτικά το ιστορικό της ανάπτυξης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες του σημερινού συστήματος. Επίσης, γίνεται αναφορά στις γενικές μεθοδολογικές αρχές για τη διαχείριση του υδροσυστήματος, καθώς στο εξελιγμένο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων που χρησιμοποιείται για αυτή.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.22281.44643

Σημείωση:

Οι σημειώσεις κάλυψαν ύλη του BEST Athens Summer Course 2002.