Ταμιευτήρες: αναγκαιότητα, επιπτώσεις και διαχείρισή τους - Το παράδειγμα του ταμιευτήρα Ταυρωπού

Α. Κατσίρη, και Δ. Κουτσογιάννης, Ταμιευτήρες: αναγκαιότητα, επιπτώσεις και διαχείρισή τους - Το παράδειγμα του ταμιευτήρα Ταυρωπού, 67 pages, doi:10.13140/RG.2.2.15570.56007, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2005.

[doc_id=657]

[Ελληνικά]

Παρουσιάζονται θέματα σχετικά με την αναγκαιότητα της κατασκευής των μεγάλων τεχνικών έργων και ειδικότερα των ταμιευτήρων, οι τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές ωφέλειες από αυτούς, καθώς και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, θετικές και αρνητικές. Συνοψίζονται οι φυσικές υδρολογικές συμπεριφορές και ειδικότερα η μεταβλητότητά τους, καθώς και η τροποποίησή τους μέσω της κατασκευής και λειτουργίας των ταμιευτήρων. Εξετάζεται ως ειδικό παράδειγμα ο ταμιευτήρας Πλαστήρα και δίνεται έμφαση στην ορθολογική διαχείρισή του η οποία μπορεί να εξασφαλίζει μεγιστοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών χωρίς ζημιά για το περιβάλλον.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.15570.56007

Σημείωση:

Οι σημειώσεις καλύπτουν μια ενότητα ύλης για το διατμηματικό προπτυχιακό μάθημα του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη"

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Διαχείριση υδατικών πόρων