Υδρολογική διερεύνηση λειτουργίας ταμιευτήρα Πλαστήρα

Α. Ευστρατιάδης, Υδρολογική διερεύνηση λειτουργίας ταμιευτήρα Πλαστήρα, 16 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάιος 2006.

[doc_id=716]

[Ελληνικά]

Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά μεγέθη του υδροσυστήματος και περιγράφεται το ιστορικό λειτουργίας του ταμιευτήρα. Εξηγούνται οι στόχοι και το μεθοδολογικό πλαίσιο της υδρολογικής διερεύνησης. Ερμηνεύονται οι σχέσεις ελάχιστης στάθμης και ασφαλούς απόληψης, καθώς και οι συχνότητες διακύμανσης στάθμης για τα σενάρια που εξετάστηκαν. Αναπαριστάται η υποθετική λειτουργία του ταμιευτήρα με εφαρμογή της προτεινόμενης διαχειριστικής πολιτικής και είσοδο τις ιστορικές εισροές. Τέλος, δίνονται ορισμένα συνοπτικά στοιχεία των αναλύσεων που αφορούν στην ποιότητα του νερού του ταμιευτήρα.

PDF Πλήρες κείμενο (475 KB)