Σημειώσεις Διαχείρισης Υδατικών Πόρων - Μέρος 2

Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Διαχείρισης Υδατικών Πόρων - Μέρος 2, 97 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2011.

[doc_id=763]

[Ελληνικά]

Οι σημειώσεις καλύπτουν κεφάλαια της διαχείρισης υδατικών πόρων και ειδικότερα: (α) Αρχές ανάπτυξης μοντέλων διαχείρισης υδατικών πόρων - Ανάλυση προσφοράς και ζήτησης νερού, (β) Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων σε προβλήματα διαχείρισης υδατικών πόρων, (γ) Ξηρασία και διαχείρισή της, (δ) Οδηγία-Πλαίσιο 2007/60 για την εκτίμηση και διαχείριση της πλημμυρικής διακινδύνευσης.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σημείωση:

Οι σημειώσεις καλύπτουν μέρος της ύλης του μαθήματος "Διαχείριση Υδατικών Πόρων" που διδάσκεται στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων".