Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 2: Αποχετευτικά Έργα

Δ. Κουτσογιάννης, Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 2: Αποχετευτικά Έργα, 35 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2000.

[doc_id=775]

[Ελληνικά]

Περιλαμβάνονται οι ενότητες (α) εκτίμηση παροχών ακαθάρτων, (β) υδραυλική των υπονόμων και συναφείς προδιαγραφές, (γ) ειδικά θέματα δικτύων αποχέτευσης (συναρμογές, προβλήματα μεγάλων και μικρών ταχυτήτων).

PDF Πλήρες κείμενο:

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://www.itia.ntua.gr/courses/tye/index.html

Σημείωση:

Οι σημειώσεις καλύπτουν ύλη του μαθήματος "Τυπικά Υδραυλικά Έργα" της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.