Τεχνολογία και διαχείριση νερού στην Αρχαία Ελλάδα: Κληρονομιά και μαθήματα

D. Koutsoyiannis, Water technology and management in Ancient Greece: Legacies and lessons, 28 pages, doi:10.13140/RG.2.2.27314.61129, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Athens, Μάιος 2007.

[Τεχνολογία και διαχείριση νερού στην Αρχαία Ελλάδα: Κληρονομιά και μαθήματα]

[doc_id=784]

[Αγγλικά]

Με δεδομένες τις ξηρές κλιματολογικές συνθήκες στην Ελλάδα και τη συχνή λειψυδρία, ήταν αναγκαίο από τα πρώτα στάδια του ελληνικού πολιτισμού να δοθούν τεχνολογικές λύσεις στα προβλήματα της ανεπάρκειας νερού. Οι βασικές τεχνολογίες νερού και υγρών αποβλήτων αναπτυχθήκαν ήδη από τη Μινωική εποχή. Στην αρχαϊκή και κλασική Ελλάδα υπάρχουν σπουδαία παραδείγματα υδραυλικών έργων, όπως το Ευπαλίνειο υδραγωγείο στη Σάμο, το Πεισιστράτειο υδραγωγείο στην Αθήνα και το φράγμα της Αλυζίας στη Δυτική Στερεά Ελλάδα. Πέραν των υδραυλικών έργων και των κατασκευών μικρής κλίμακας η Αθήνα ανέπτυξε επίσης σοβαρό πλαίσιο νόμων και θεσμών για την αειφορική και ασφαλή διαχείριση του νερού. Οι υδραυλικές τεχνολογίες έφτασαν στο απόγειο της ανάπτυξής τους στην ελληνιστική εποχή, όπου χρησιμοποιήθηκαν αγωγοί υπό πίεση στην κατασκευή υδραγωγείων.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.27314.61129

Σημείωση:

Οι σημειώσεις χρησιμοποιήθηκαν για διάλεξη στους επισκέπτες φοιτητές από το Michigan State University.