Τεχνική έκθεση

Α. Ανδρεαδάκης, Δ. Κουτσογιάννης, και Μ. Αφτιάς, Τεχνική έκθεση, Εμπειρογνωμοσύνη για τον ποιοτικό έλεγχο των μελετών του έργου "Υδροδότηση Πάτρας από τους Ποταμούς Πείρο και Παραπείρο", Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: Α. Ανδρεαδάκης, Δ. Κουτσογιάννης, Μ. Αφτιάς, 20 pages, Αθήνα, 2004.

[doc_id=803]

[Ελληνικά]

Εισαγωγή. Υφιστάμενη κατάσταση υδροδότησης: Ύδρευση της Πάτρας, Ύδρευση της ΒΙΠΕ Πάτρας, Ύδρευση πεδινών και παραλιακών οικισμών της βορειοδυτικής Αχαΐας. Εξετασθείσες εναλλακτικές λύσεις υδροδότησης. Η προωθούμενη λύση: Τεχνικά στοιχεία, Οικονομικά στοιχεία, Χρονοδιάγραμμα. Ωριμότητα και αλληλουχία μελετών του έργου: Τεχνικές μελέτες σχεδιασμού των έργων, Υποστηρικτικές τεχνικές μελέτες, Οικονομοτεχνικές μελέτες, Περιβαλλοντικές μελέτες, Γενικός σχολιασμός. Μεθοδολογία μελετών και επισημάνσεις: Ποσοτικά χαρακτηριστικά υδατικών πόρων, Ποιοτικά χαρακτηριστικά υδατικών πόρων, Γεωτεχνικές προϋποθέσεις, Στοιχεία κόστους των έργων και χρονοδιάγραμμα. Συμπεράσματα.

PDF Πλήρες κείμενο (390 KB)

Σχετικό έργο: Εμπειρογνωμοσύνη για τον ποιοτικό έλεγχο των μελετών του έργου "Υδροδότηση Πάτρας από τους Ποταμούς Πείρο και Παραπείρο"