Τεχνική έκθεση

Α. Ευστρατιάδης, Γ. Τέντες, Δ. Κουτσογιάννης, και Δ. Αργυρόπουλος, Τεχνική έκθεση, Προκαταρκτική Μελέτη Υδροδότησης του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Λειβαδιάς, Ανάδοχος: Υπολογιστική Μηχανική, 63 pages, Αθήνα, 2001.

[doc_id=809]

[Ελληνικά]

Εισαγωγή: Αντικείμενο της μελέτης, Συνοπτική περιγραφή του έργου, Περιοχή μελέτης. Επιφανειακοί υδατικοί πόροι: Εισαγωγή, Υδρογραφικό δίκτυο περιοχής μελέτης, Υδρολογικά δεδομένα, Επεξεργασία δεδομένων επιφανειακής υδρολογίας, Συσχέτιση βροχόπτωσης και απορροής. Υπόγειοι υδατικοί πόροι: Εισαγωγή, Γεωλογία, Υδρογεωλογία, Εκτίμηση επιπτώσεων λόγω άντλησης από τον καρστικό υδροφορέα, Νομικό πλαίσιο εκμετάλλευσης υπόγειων υδάτων. Συμπεράσματα: Γενικά συμπεράσματα, Προτεινόμενες λύσεις για την υδροδότηση του έργου, Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.

PDF Πλήρες κείμενο (1636 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Σχετικό έργο: Προκαταρκτική Μελέτη Υδροδότησης του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Λειβαδιάς