Μελέτη διαχείρισης των υδατικών πόρων της λεκάνης Σέλα

Δ. Αργυρόπουλος, Ε. Λαγκαδινού, και Α. Ευστρατιάδης, Μελέτη διαχείρισης των υδατικών πόρων της λεκάνης Σέλα, Διαχείριση υδατικών πόρων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας, Ανάθεση: ΤΕΜΕΣ- Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας, Ανάδοχος: Δ. Αργυρόπουλος, 48 pages, Αθήνα, 2005.

[doc_id=810]

[Ελληνικά]

Σχετικό έργο: Διαχείριση υδατικών πόρων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας