Πρώτο πρόγραμμα μετρήσεων για την εκτίμηση υδατικών πόρων της περιοχής Πύλου-Ρωμανού για την υδροδότηση της Π.Ο.Τ.Α.

Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Μ. Λασιθιωτάκης, και Δ. Κουτσογιάννης, Πρώτο πρόγραμμα μετρήσεων για την εκτίμηση υδατικών πόρων της περιοχής Πύλου-Ρωμανού για την υδροδότηση της Π.Ο.Τ.Α., Διαχείριση υδατικών πόρων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας, Ανάθεση: ΤΕΜΕΣ- Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας, Ανάδοχος: Δ. Αργυρόπουλος, 17 pages, Αθήνα, 2003.

[doc_id=812]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο. Αναγνωριστική επίσκεψη. Υδρομετρήσεις: επιλογή θέσεων, μεθοδολογία υδρομέτρησης, αποτελέσματα υδρομετρήσεων. Επέκταση του προγράμματος μετρήσεων. Απαιτούμενες εργασίες για την υδρολογική διερεύνηση και αξιολόγηση των υδατικών πόρων. Παράρτημα: απεικόνιση μετρήσεων, μετρήσεις ημερησίας στάθμης.

PDF Πλήρες κείμενο (515 KB)

Σχετικό έργο: Διαχείριση υδατικών πόρων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας