Μελέτη απορροής ομβρίων στα γήπεδα ποδοσφαίρου Ρουφ και Κυψέλης του Ο.Ν.Α. Δήμου Αθηναίων

Δ. Κουτσογιάννης, Μελέτη απορροής ομβρίων στα γήπεδα ποδοσφαίρου Ρουφ και Κυψέλης του Ο.Ν.Α. Δήμου Αθηναίων, Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Ρουφ και Κυψέλης, Ανάδοχοι: , 11 pages, Αθήνα, 2003.

[doc_id=815]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η απορροή των ομβρίων του αγωνιστικού χώρου των γηπέδων ποδοσφαίρου Κυψέλης και Ρουφ και συγκεκριμένα ο έλεγχος εάν τα όμβρια απομακρύνονται χωρίς προβλήματα από τον αγωνιστικό χώρο μέσω των μηχανισμών της κατείσδυσης και της επιφανειακής απορροής. Η απομάκρυνση των ομβρίων γίνεται αφενός με τη δημιουργία κλίσεων στον αγωνιστικό χώρο (επιφανειακό στοιχείο) και αφετέρου με τη συλλογή τους σε αγωγούς από σκυρόδεμα ορθογωνικής διατομής καλυμμένους με μεταλλικές εσχάρες περιμετρικά των ορίων του αγωνιστικού χώρου (γραμμικό στοιχείο). Η μελέτη αφορά τον υδραυλικό έλεγχο και των δύο αυτών στοιχείων σε συνθήκες ανομοιόμορφης ροής με χωρικά μεταβλητή παροχή.

PDF Πλήρες κείμενο (282 KB)

Σχετικό έργο: Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Ρουφ και Κυψέλης