Παρασιτικές εισροές ομβρίων στο υπό μελέτη δίκτυο ακαθάρτων του Δήμου Ελλομένου της Λευκάδας

Δ. Κουτσογιάννης, Παρασιτικές εισροές ομβρίων στο υπό μελέτη δίκτυο ακαθάρτων του Δήμου Ελλομένου της Λευκάδας, Μελέτη Αποχέτευσης - Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Ελλομένου Λευκάδας, Ανάδοχοι: , 11 pages, Αθήνα, 2004.

[doc_id=816]

[Ελληνικά]

Εισαγωγή. Γενικά χαρακτηριστικά του υπό μελέτη δικτύου ακαθάρτων του Δήμου Ελλομένου. Τάσεις στη διεθνή βιβλιογραφία. Σημασία της εκτίμησης των παρασιτικών εισροών. Κατηγορίες παρασιτικών εισροών. Ποσοτική εκτίμηση παρασιτικών εισροών. Σχέση υλικού αγωγών και ποσότητας παρασιτικών εισροών. Σχέση στάθμης υπόγειου ορίζοντα και παρασιτικών εισροών. Συμπεράσματα.

PDF Πλήρες κείμενο (306 KB)

Σχετικό έργο: Μελέτη Αποχέτευσης - Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Ελλομένου Λευκάδας