Εκτίμηση της πραγματικής εξατμοδιαπνοής με τηλεπισκόπηση: Εφαρμογή στην πεδιάδα της Θεσσαλίας

A. Tsouni, C. Contoes, D. Koutsoyiannis, P. Elias, and N. Mamassis, Estimation of actual evapotranspiration by remote sensing: Application in Thessaly Plain, Greece, Sensors, 8 (6), 3586–3600, 2008.

[Εκτίμηση της πραγματικής εξατμοδιαπνοής με τηλεπισκόπηση: Εφαρμογή στην πεδιάδα της Θεσσαλίας]

[doc_id=861]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (188 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.3390/s8063586

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. A. Tegos, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, A parametric model for potential evapotranspiration estimation based on a simplified formulation of the Penman-Monteith equation, Evapotranspiration - An Overview, edited by S. Alexandris, 143–165, doi:10.5772/52927, InTech, 2013.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Coronel, C., E. Rosales, F. Mora, A.A. López-Caloca, F.-O. Tapia-Silva, and G. Hernández, Monitoring evapotranspiration at landscape scale in Mexico: Applying the energy balance model using remotely-sensed data, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 7104, art. no. 71040H, 2008.
2. #Agapiou, A., G. Papadavid and D.G.Hadjimitsis, Integration of wireless sensor network and remote sensing for monitoring and determining irrigation demand in Cyprus, Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 7472, art. no. 74720F, 2009.
3. #Σπηλιωτόπουλος, Μ., Α. Λουκάς, Λ. Βασιλειάδης, Εκτίμηση της πραγματικής εξατμισοδιαπνοής με εφαρμογή του επιφανειακού ενεργειακού ισοζυγίου και τη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης για την περιοχή της Θεσσαλίας, Πρακτικά Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ& ΕΕΔΥΠ «Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών» (Επιμ. Α. Λιακόπουλος, Β. Κανακούδης, Ε. Αναστασιάδου-Παρθενίου, Β. Τσιχριντζής), Βόλος, 789-796, 2009.
4. Gao, G., C.-Y. Xu, D. Chen and V. P. Singh, Spatial and temporal characteristics of actual evapotranspiration over Haihe River basin in China, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 26 (5), 655-669, 2012.
5. #Lund, J. R., Water accounting issues in California, Water Accounting: International Approaches to Policy and Decision-Making, Edward Elgar Pub., Cheltenham, UK, 244-269, 2012.
6. Ali, R. R., and M. Abd El-hady, Use of remote sensing and soils database for sustainable management of irrigation water in desert landforms, International Journal of Environmental Sciences, 1 (2), 77-84, 2012.
7. Ali, R. R., and A. Shalaby, Sustainable agriculture in the arid desert west of the Nile Delta: A Crop suitability and water requirements perspective, International Journal of Soil Science, 7, 116-131 2012.
8. Nouri, H., S. Beecham, F. Kazemi and A. M. Hassanli, A review of ET measurement techniques for estimating the water requirements of urban landscape vegetation, Urban Water Journal, 10 (4), 247-259, 2013.
9. #Petropoulos, G. P., Remote sensing of surface turbulent energy fluxes, Remote Sensing of Energy Fluxes and Soil Moisture Content 49-84, 2013.
10. Paparrizos, S., F. Maris and A. Matzarakis, Estimation and comparison of potential evapotranspiration based on daily and monthly data from Sperchios Valley in Central Greece, Global NEST Journal, 16 (2), 204-217, 2014.
11. Finca, A., A.R. Palmer and V. Kakembo, Exploring ground-based methods for the validation of remotely sensed evapotranspiration, African Journal of Range and Forage Science, 32 (1), 41-50, 2015.

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών