Υδρολογική και υδρογεωλογική προσομοίωση τροποποιημένων λεκανών απορροής – Το μοντέλο Υδρόγειος

Α. Ευστρατιάδης, Υδρολογική και υδρογεωλογική προσομοίωση τροποποιημένων λεκανών απορροής – Το μοντέλο Υδρόγειος, 40 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Απρίλιος 2010.

[doc_id=974]

[Ελληνικά]

Εξηγείται γιατί η προσομοίωση των επιφανειακών και υπόγειων νερών, καθώς και η διαχείρισης των υδατικών πόρων σε τροποποιημένες λεκάνες, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως ανεξάρτητα προβλήματα. Με αφετηρία τη λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισού, εξετάζονται διάφορες προσεγγίσεις μοντελοποίησης, που κατέληξαν στην ανάπτυξη του μοντέλου Υδρόγειος. Εξηγείται η φιλοσοφία του μοντέλου και παρουσιάζονται τα θεματικά επίπεδα, οι διασυνδέσεις τους και οι υπολογιστικές διαδικασίες. Παρουσιάζονται διάφορα παραδείγματα εφαρμογής του μοντέλου σε σύνθετα συστήματος του ελληνικού χώρου.

PDF Πλήρες κείμενο (2677 KB)

Σημείωση:

Παρουσίαση στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος "Προχωρημένη Υδρολογία".

Κατηγορίες: Υδρολογικά μοντέλα, Βελτιστοποίηση, Λογισμικό