Πιο δημοφιλή έγγραφα (2013)

1. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

On the credibility of climate predictions (2558 επισκέψεις) >>>

A mathematical framework for studying rainfall intensity-duration-frequency relationships >>>

Clausius-Clapeyron equation and saturation vapour pressure: simple theory reconciled with practice >>>

Climate change, the Hurst phenomenon, and hydrological statistics >>>

Climatic variability over time scales spanning nine orders of magnitude: Connecting Milankovitch cycles with Hurst–Kolmogorov dynamics >>>

2. Βιβλία και πανεπιστημιακές σημειώσεις

Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 1: Υδρευτικά Έργα (7455 επισκέψεις) >>>

Τεχνική Υδρολογία >>>

Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 2: Αποχετευτικά Έργα >>>

Σχεδιασμός Αστικών Δικτύων Αποχέτευσης >>>

Σημειώσεις Στοχαστικών Μεθόδων στους Υδατικούς Πόρους >>>

3. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια βιβλίων

Investigation of methods for hydroclimatic data homogenization (1833 επισκέψεις) >>>

Το κλίμα αλλάζει … εδώ και 4.5 δισεκατομμύρια χρόνια >>>

Υδατικοί πόροι, υποδομές και υπηρεσίες νερού: Ιδιωτικοποίηση ή κοινωνικοποίηση; >>>

Clustering of extreme events in typical stochastic models >>>

Assessment of the reliability of climate predictions based on comparisons with historical time series >>>

4. Ερευνητικές εκθέσεις

Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας (2771 επισκέψεις) >>>

Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων >>>

Υδρογνώμων έκδοση 4 - Οδηγός χρήστη >>>

Θεωρητική τεκμηρίωση για το λογισμικό Υδρογνώμων έκδοση 4 >>>

A simple Monte Carlo methodology to calculate generalized approximate confidence intervals >>>

5. Πανεπιστημιακές εργασίες

Κλιματικός Άτλας της Ελλάδας (2052 επισκέψεις) >>>

Τεχνολογίες αφαλάτωσης και προοπτικές εφαρμογής στον ελληνικό χώρο >>>

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Χρονική εξέλιξη - σύγκριση >>>

Μικρά υδροηλεκτρικά έργα στις ορεινές περιοχές και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον >>>

Regionalization of flow duration curves in flow regimes of intermittent streams >>>

6. Προϊόντα λογισμικού

Υετός - Πρόγραμμα στοχαστικού επιμερισμού βροχοπτώσεων σε λεπτή χρονική κλίμακα (1605 επισκέψεις) >>>

Υδρογνώμων (hydrognomon.org) – Εργαλείο επεξεργασίας υδρολογικών χρονοσειρών >>>

MuDRain - Πρόγραμμα πολυμεταβλητού στοχαστικού επιμερισμού βροχοπτώσεων >>>

Υδρόγειος 2.1 - Γεω-υδρολογική προσομοίωση λεκάνης απορροής >>>

Υδρονομέας - Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης υδροσυστημάτων >>>

7. Ιστολόγια (αναρτημένα το 2013)

FAQs για το κλειστό Πολυτεχνείο και άλλα καυτά ζητήματα (4182 επισκέψεις) >>>

Εκκωφαντική σιγή >>>

Έχουν ξεφύγει >>>

Μερικές τρύπες στο νερό >>>

Αριστεία και αδικία >>>

8. Βίντεο

Εκδρομή στην Ολλανδία 2013 (395 επισκέψεις) >>>

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί στον Αλιάκμονα >>>

Υδρομετρικός σταθμός Σεληνούντα >>>

Εκδρομή στο Βόλο και τη Λίμνη Πλαστήρα 2008 >>>

Εκδρομή στην Ολλανδία 2011 >>>