Γεωργία-Κωνσταντίνα Σακκή: Συμμετοχή σε τεχνολογικές μελέτες

Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφια Δρ.