Χριστίνα Ντεμίρογλου: Συμμετοχή σε τεχνολογικές μελέτες

Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφια Δρ.