Γεώργιος-Φοίβος Σαργέντης: Συμμετοχή σε τεχνολογικές μελέτες

ΕΔΙΠ, Πολιτικός Μηχανικός, Δρ. Μηχανικός
G.-F.Sargentis@itia.ntua.gr
+30-2107722586
http://www.itia.ntua.gr/~fivos/