Αντώνης Χριστοφίδης: Συμμετοχή σε τεχνολογικές μελέτες

Πολιτικός Μηχανικός, MSc Πληροφορικής
anthony@itia.ntua.gr
https://antonischristofides.com/