Αντώνης Χριστοφίδης: Συμμετοχή σε τεχνολογικές μελέτες

Πολιτικός Μηχανικός, MSc Πληροφορικής, Υποψήφιος Δρ.
anthony@itia.ntua.gr
+30-2107722840
http://www.itia.ntua.gr/antonis/