Κατερίνα Τζούκα: Συμμετοχή σε τεχνολογικές μελέτες

Γεωλόγος, ΜΔΕ Υδατικών Πόρων, Υποψήφια Δρ.
katerina@itia.ntua.gr
+30 210 772 2837