Παναγιώτης Κοσσιέρης: Συμμετοχή σε τεχνολογικές μελέτες

Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Δρ. Μηχανικός
pkossier@itia.ntua.gr