Ευάγγελος Ρόζος: Συμμετοχή σε τεχνολογικές μελέτες

Πολιτικός Μηχανικός, Δρ. Μηχανικός
erozos@gmail.com
+30-2107722841
http://www.itia.ntua.gr/rozos/

Συμμετοχή σε τεχνολογικές μελέτες

 1. Έργα Ύδρευσης Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά - Β φάση: Προμελέτες, οριστικές μελέτες κλπ. μελέτες έργων Υδραγωγείων και ΕΕΝ- Τεύχη Δημοπράτησης

  2009–2010

  [proj_id=158]

  Περισσότερες πληροφορίες

 1. Διαχείριση υδατικών πόρων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας

  2003–2005

  [proj_id=145]

  Περισσότερες πληροφορίες