Παναγιώτης Δευτεραίος: Συμμετοχή σε τεχνολογικές μελέτες

Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Δρ.