Γιώργος Καρακατσάνης: Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

Οικονομολόγος, Υποψήφιος Δρ.
georgios@itia.ntua.gr

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

Συμμετοχή ως ερευνητής

  1. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ

    2008–2011

    [proj_id=152]

    Περισσότερες πληροφορίες