Γιώργος Καρακατσάνης: Συμμετοχή σε τεχνολογικές μελέτες

Οικονομολόγος, Υποψήφιος Δρ.
georgios@itia.ntua.gr