Παναγιώτης Παπανικολάου: Συμμετοχή σε τεχνολογικές μελέτες

Καθηγητής, Πολιτικός Μηχανικός, Δρ. Μηχανικός