Γιάννης Τσουκαλάς: Συμμετοχή σε τεχνολογικές μελέτες

Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Δρ. Μηχανικός
jtsoukalas@hotmail.com