Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων με βάση τις αποδελτιωμένες μελέτες του ΥΒΕΤ, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας – καταχωρημένα τεύχη

5 έγγραφα.

Research reports

 1. Παράρτημα 1: Υπολογισμός μεγεθών, Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων με βάση τις αποδελτιωμένες μελέτες του ΥΒΕΤ, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας, 64 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 1996.

  [doc_id=533]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Α. Μόρφης, Μ. Παγούνης, και Γ. Γκιώνη, Παράρτημα 3: Εκτίμηση υπόγειου υδατικού δυναμικού, Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων με βάση τις αποδελτιωμένες μελέτες του ΥΒΕΤ, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 327 pages, Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα, Νοέμβριος 1996.

  [doc_id=530]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Δ. Κατοχιανού, Β. Δεδεγιάν, και Α. Λαμπροπούλου, Παράρτημα 4: Κοινωνικοοικονομική ταυτότητα υδατικών διαμερισμάτων, Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων με βάση τις αποδελτιωμένες μελέτες του ΥΒΕΤ, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κέντρο Ερευνών και Προγραμματισμού, Αθήνα, Νοέμβριος 1996.

  [doc_id=359]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Α. Ανδρεαδάκης, και Δ. Μαμάης, Παράρτημα 2: Ποιοτική κατάσταση, Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων με βάση τις αποδελτιωμένες μελέτες του ΥΒΕΤ, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα, Νοέμβριος 1996.

  [doc_id=358]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Ομάδα ερευνητικού έργου ΥΒΕΤ96, Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων με βάση τις αποδελτιωμένες μελέτες του ΥΒΕΤ, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 339 pages, Υπουργείο Ανάπτυξης, Αθήνα, Νοέμβριος 1996.

  [doc_id=357]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες