– καταχωρημένα τεύχη

1 έγγραφο.

Engineering reports

  1. A. Efstratiadis, and A. Koukouvinos, Gaborone storm study, Consultancy Services for Conceptual Design, Preparation of Bidding Documents, Assistance during the Selection of Contractor & Monitoring/Supervision of Construction, Instalation, Operation & Maintainance for Traffic Control (CTC) for Greater Gaborone City, Ανάδοχος: Erasmos Consulting Engineering, 7 pages, Ιούλιος 2015.

    [doc_id=1636]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες