Αντιπλημμυρικά Έργα Χειμάρρου Διακονιάρη Ανάντη και Κατάντη Ευρείας Παράκαμψης Πατρών, Προκαταρκτική Μελέτη

[proj_id=119]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 2002–Ιούλιος 2002

Προϋπολογισμός: €5 000

Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Ανάδοχοι:

  1. Υδροεξυγιαντική
  2. Γραφείο Μαχαίρα
  3. Υδροέρευνα

Συνεργαζόμενοι:

  1. Π. Μαρίνος
  2. Μ. Καββαδάς
  3. Δ. Κουτσογιάννης

Έγγραφα: