Σύνταξη τεχνικών γνωμοδοτήσεων για τις πλημμύρες Κάτω Αχελώου και Εδεσσαίου

[proj_id=129]

Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2004–Ιούνιος 2005

Προϋπολογισμός: €21 000

Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Ανάδοχοι:

  1. Δ. Κουτσογιάννης
  2. Ν. Μαμάσης

Μετά από έντονα πλημμυρικά επεισόδια, είναι πιθανό να συμβεί κατάκλυση και να προξενηθούν ζημιές ακόμη και σε περιοχές κατάντη των φραγμάτων της ΔΕΗ, παρόλο που γενικώς τα φράγματα επιτελούν σημαντική απομείωση των πλημμυρικών αιχμών. Συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες περιοχών κατάντη φραγμάτων στέφονται δικαστικά κατά της ΔΕΗ θεωρώντας ότι οι ζημιές προξενήθηκαν από εσφαλμένους χειρισμούς της ΔΕΗ. Κατά συνέπεια θα πρέπει να διερευνώνται οι αιτίες και συνέπειες των πλημμυρών και να αποτιμάται η ορθότητα ή όχι των χειρισμών της ΔΕΗ στη διάρκεια των πλημμυρικών επεισοδίων. Η μελέτη αυτή αφορά την ανάλυση αυτού του τύπου για τρία πλημμυρικά επεισόδια: πλημμύρα του Δεκεμβρίου 1996 στην περιοχή Κάτω Αχελώου, και πλημμύρες του Μαρτίου 1999 και του Δεκεμβρίου 2002 στην περιοχή Λίμνης Νησιού (Εδεσσαίος).

Έγγραφα: