Εκπόνηση μελετών τμήματος Αντίρριο - Κεφαλόβρυσο του Δυτικού Οδικού Άξονα Β-Ν

[proj_id=136]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2001–Δεκέμβριος 2001

Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων

Ανάδοχοι:

  1. ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε.
  2. Κάστωρ

Έγγραφα: