Μελέτη δίαιτας π. Ποταμού Κέρκυρας

[proj_id=138]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2001–Ιούνιος 2001

Ανάθεση: Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου Κερκυραίων

Ανάδοχος: Μ. Παπακώστα

Έγγραφα: