Μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού Βαλορέματος

[proj_id=139]

Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2001–Σεπτέμβριος 2001

Ανάθεση: ΥΔΡΟΣΑΡ

Ανάδοχος: Δ. Αργυρόπουλος

Έγγραφα: