Μελέτη εμπλουτισμού υδάτινου όγκου ποταμών Ληθαίου - Αγιαμονιώτη

[proj_id=142]

Περίοδος εκτέλεσης: Μάιος 2002–Δεκέμβριος 2002

Ανάθεση: Δήμος Τρικκαίων

Ανάδοχος: Ι. Τζεράνης

Έγγραφα: