Μελέτη διαχείρισης Κηφισού

[proj_id=157]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 2009–Απρίλιος 2010

Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων

Ανάδοχοι:

  1. Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών
  2. Denco
  3. Γ. Καραβοκύρης
  4. κ.ά.

Έγγραφα: