Υδρολογική μελέτη περιοχής χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού

[proj_id=163]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 2010–Ιούλιος 2010

Ανάδοχος: Λαζαρίδης και Συνεργάτες ΑΤΕΜ

Έγγραφα: