Διερεύνηση της ανάπτυξης υδρογραφικού δικτύου στην περιοχή Μαύρο Βουνό Γραμματικού

[proj_id=166]

Περίοδος εκτέλεσης: Μάιος 2012–Ιούνιος 2012

Προϋπολογισμός: €15 000

Ανάθεση: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Ανάδοχοι:

  1. Α. Σταμου
  2. Δ. Κουτσογιάννης
  3. Ν. Μαμάσης

Έγγραφα: