Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (GR01)

[proj_id=181]

Ανάθεση: Ειδική Γραματεία Υδάτων

Ανάδοχος: ADT-ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ