Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (GR02)

[proj_id=182]

Ανάθεση: Ειδική Γραματεία Υδάτων

Ανάδοχος: ADT-ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ