Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου (GR03)

[proj_id=183]

Ανάθεση: Ειδική Γραματεία Υδάτων

Ανάδοχος: ADT-ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ