Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (GR13)

[proj_id=184]

Ανάθεση: Ειδική Γραματεία Υδάτων

Ανάδοχος: ADT-ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ

Έγγραφα: