Λεπτομερής σχεδιασμός αγωγού TAP - Section 1

[proj_id=188]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιούλιος 2016–Σεπτέμβριος 2016

Ανάθεση: Ασπροφώς Τεχνική Εταιρεία Α.Ε.

Έγγραφα: