Εκτίμηση κινδύνων Σεισμού, Πυρκαγιάς και Πλημμυρών στην Περιφέρεια Αττικής

[proj_id=201]

Περίοδος εκτέλεσης: Δεκέμβριος 2020–Δεκέμβριος 2023

Ανάθεση: Περιφέρεια Αττικής

Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Συνεργαζόμενοι: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Έγγραφα: