Πρόσθετα και συμπληρωματικά υδραυλικά και αντιπλημμυρικά τεχνικά έργα στην περιοχή της Καλαμάτας – Εξέταση ζητημάτων που αφορούν στην τροποποίηση της αριθμ. 122004/13-07-2004 ΑΕΠΟ του έργου: «Αυτοκινητόδρομος Τρίπολης – Καλαμάτας τμήμα Τσακώνα –Καλαμάτα»

[proj_id=202]

Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2022–Οκτώβριος 2022

Προϋπολογισμός: €20 000

Ανάθεση: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ανάδοχος: IRMASYS

Έγγραφα: