Μελέτη ύδρευσης ευρύτερης περιοχής Ρόδου, υδραγωγείου και εγκαταστάσεων καθαρισμού νερού από το φράγμα Γαδουρά

[proj_id=21]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1998–Δεκέμβριος 1998

Προϋπολογισμός: 190 000 000 DRS (περίπου €573 155)

Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

Ανάδοχοι:

  1. Γραφείο Μαχαίρα
  2. Γ. Καφετζόπουλος - Δ. Μπενάκης - Ι. Πριντάτκο
  3. Υδροεξυγιαντική
  4. Π. Κέρχουλας

Έγγραφα: