Εκτίμηση απωλειών διώρυγας ΔΧΧ στο αρδευτικό δίκτυο Κάτω Αχελώου

[proj_id=22]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1999–Δεκέμβριος 1999

Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Εγγείων Βελτιώσεων

Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε.

Εκτέλεση προγράμματος υδρομετρήσεων σε διάφορες θέσεις της διώρυγας προκειμένου να ανιχνευτεί αν τα προβλήματα διάβρωσης της επένδυσης που παρουσιάστηκαν έχουν συνέπεια απώλειες νερού κατά μήκος της διώρυγας.

Έγγραφα: