Οριστική μελέτη υδραυλικού έργου παλιάς και νέας κοίτης ποταμού Πηνειού Λάρισας

[proj_id=24]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1997–Δεκέμβριος 1997

Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

Ανάδοχοι:

  1. Θ. Γκόφας και Συνεργάτες
  2. Πέτρα Συνεργατική
  3. Δ. Κουτσουδάκης
  4. Ελληνική Μελετητική
  5. Γ. Καφετζόπουλος - Δ. Μπενάκης - Ι. Πριντάτκο

Έγγραφα: