Συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκτροπής του Αχελώου προς τη Θεσσαλία

[proj_id=25]

Περίοδος εκτέλεσης: Δεκέμβριος 2000–Φεβρουάριος 2001

Προϋπολογισμός: 165 200 000 DRS (περίπου €490 688)

Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

Ανάδοχος: Υδροεξυγιαντική

Συνεργαζόμενοι: Δ. Κουτσογιάννης

Έγγραφα: