Μελέτη διαχείρισης των υδατικών πόρων της υδρολογικής λεκάνης Ευήνου και υδρογεωλογική μελέτη για το καρστικό σύστημα του Ευήνου

[proj_id=26]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1996–Δεκέμβριος 1996

Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Ανάδοχοι:

  1. Π. Παναγόπουλος
  2. Γενική Μελετών
  3. Ίστρια
  4. Ανάλυση Οικοσυστημάτων

Έγγραφα: